Marek Cieślar

Jestem psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą uzależnień, hipnoterapeutą, mistrzem bioenergoterapii, mistrzem i egzaminatorem w zawodzie naturopaty.

Dzięki kwalifikacjom zawodowym oraz wieloletniemu doświadczeniu stworzyłem pionierski,  autorski program połączenia akademickiej terapii z naturalnymi sposobami wpływania na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Ukończyłem Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie STU uzyskując dyplom i Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień Nr 203 potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Posiadam także Certyfikat z Psychospołecznych Aspektów Narkomanii. Wiele lat poświęciłem na pomoc osobom uzależnionym zarówno od alkoholu, narkotyków, ale także od leków. Z powodzeniem prowadzę Ośrodek Terapii Uzależnień Life Haven – w Ustroniu.

Kilka lat temu przeszedłem Program Rozwoju Osobistego w IPZ w Warszawie.  Doskonaliłem się i posiadam duże doświadczenie w zakresie Pracy Terapeutycznej z rodziną (oferuję pomoc dla rodzin osób uzależnionych), także w terapii par. Jestem zawodowym hipnoterapeutą. Specjalizuję się w hipnozie energetycznej, magnetycznej, autohipnozie oraz hipnozie regresyjnej.

Renata Ullmann

lekarz psychiatra

Akademia Medyczna w Zabrzu, II stopień specjalizacji z psychiatrii 2001r. Kilka lat pracy jako starszy asystent w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Rybniku. Doświadczenie w pracy w klinikach w Danii. Stały biegły sądowy w zakresie psychiatrii. Posiada certyfikat w zakresie uzależnień i terapii rodzin.

Monika Kopij

psycholog

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta, trener, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta. Doświadczenie zdobyłam w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, Stowarzyszeniu Akcent w Katowicach, Fundacji „ Żyj Świadomie”, Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach, Centrum Psychoterapii i leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz prywatnym gabinecie psychoterapii. Ukończyłam Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, Studium Psychoterapii Uzależnień w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie, Studium Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia, Podyplomowe Studia Wiedzy o Patologii Społecznej i Socjoterapii na Uniwersytecie Śląskimoraz Podyplomowe Studia w zakresie Problemów psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jestem również autorką i realizatorką programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń. Aktualnie pracuję w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz w Cammbio Interdyscyplinarnym Centrum Psychoterapii i Rozwoju. Aby dostosować metody pracy do potrzeb klienta w swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach pracy z dziećmi oferuję również diagnozę kliniczną zgłaszanych problemów dziecka (diagnoza pozytywna).

Barbara Schwarz

psycholog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyła w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyła w kursie akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Obecnie w procesie certyfikacji na psychoterapeutę uzależnień. W 2016 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Swoją wiedzę systematycznie poszerza biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Rafał Kwaśniak

psycholog

Magister psychologii i socjologii. Ukończył psychologię o specjalności klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie – Oddział Katowice, pracę socjalną i socjologię ogólną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Terapii Uzależnień w Broku, prowadzonym przez Śląską Fundację „Błękitny Krzyż”. Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej. Posiada doświadczenie w: pracy socjalnej z rodziną, pomocy psychologicznej i terapii uzależnień. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.